การศัลยกรรมดูดไขมัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งสวยงาม

คุณเป็นคนฉลาด อยากรู้อยากเห็น และพยายามเป็นตัวเอง ในแบบที่ดีที่สุด
ถ้าคุณกำลังตัดสินใจจะเสริมบุคลิคตัวเองด้วยการศัลยกรรมดูดไขมันแล้วล่ะก็
มีสิ่งต่างๆที่คุณต้องคำนึงถึงเพื่อการตัดสินใจที่ดีเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

การศัลยกรรมดูดไขมัน หรือ lipectomy หรือ lipoplasty
นั้นคือการกำจัดไขมันส่วนเกินเพื่อเสริมรูปร่างการดูดไขมันจะให้ผลดีที่สุด
เมื่อคุณมีสุขภาพแข็งแรงและน้ำหนักคงที่แต่คุณมีไขมันที่ไม่ยอมลด
เมื่อออกกำลังกายหรือคุมอาหาร
สำหรับคนที่สนใจศัลยกรรมดูดไขมันนั้นมีทั้งวิธีการที่ผ่าตัด
และใช่การผ่าตัด ศัลยแพทย์เพื่อความงามจะเป็นผู้อธิบาย
และช่วยในการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ศัลยกรรมดูดไขมัน อาจจะเหมาะสำหรับคุณถ้า :

- คุณมีบริเวณที่มีไขมันมากจนไม่สมส่วนกับขนาดร่างกาย
ที่ไม่ยอมลดเมื่ออกกำลังกายหรือคุมอาหาร
- คุณอยากให้รูปร่างบางส่วนเด่นชัดมากขึ้น
- ผิวคุณมีความยืดหยุ่นที่ดี
- คุณมีสุขภาพแข็งแรงและอยากเสริมบุคลิคของคุณ

ถ้าคุณวางแผนที่จะลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนัก (เช่น
ระหว่างการตั้งครรภ์) แนะนำให้ทำการดูดไขมันหลังจากนั้น
ไม่มีสิ่งไหนสำคัญไปกว่าการเลือกศัลยแพทย์ตกแต่งที่
เหมาะกับคุณ ด้วยสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง
เพื่อความงามเห่งอเมริกา (American Society for
Aesthetic Plastic Surgery) คุณสามารถมั่นใจได้ว่า
จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและปลอดภัย

คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุด และเลือกอย่างฉลาดที่สุด

สมากชิกแห่งสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง
เพื่อความงามแห่งอเมริกา

สมาชิกแห่งศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงาม
แห่งอเมริกาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองวุฒิ
จาก American Board of Plastic Surgery (ABPS)*
วุฒิบัตรดังกล่าวรับรองว่าศัลยแพทย์ของคุณได้สำเร็จการ
ฝึกอบรมขั้นต่ำ 5 ปีด้านศัลยกรรมหลังจากจบหลักสูตร
แพทยศาสตร์ รวมไปถึงผ่านการฝึกอปรมขณะปฏิบัติงานด้าน
ศัลยกรรมตกแต่ง และสอบผ่านการทดสอบความรู้ปากเปล่า
และข้อเขียน วุฒิบัตรโดย ABPS รับรองศัลยแพทย์ของคุณให้
สามารถดำเนินการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อเสริมสร้าง (Reconstructive surgery) และศัลยกรรมตกแต่ง
เพื่อความงาม (Cosmetic plastic surgery) ได้ทั้งใบหน้า
และร่างกาย

โปรดอย่าสับสนกับสมาคมหรือใบรับรองอืน

ABPS ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการแพทย์เฉพาะทาง
แห่งอเมริกา (ABMS) ซึ่งให้การรับรองแพทย์เฉพาะทางตั้งแต่
ปีค.ศ. 1934

การเลือกศัลยแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อ
ความงามแห่งอเมริกานั้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าศัลยแพทย์
ของคุณนั้นได้รับการรับรองวุฒิโดย ABPS

*ถ้าคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาโปรดตรวจสอบ
สมาคมของศัลยแพทย์ของท่านจากสมาชิกของสมาคม
ศัลยแพทย์ตกแต่งสากล (IPRAS) หรือ สมาคมศัลยแพทย์
ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) ศัลยแพทย์ในแคนาดา
ได้รับการรับรองวุฒิจาก Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.

 

การเตรียมตัว สำหรับการทำศัลยกรรม

ก่อนจะเริ่มการผ่าตัดศัลยแพทย์จะเป็นผู้ตรวจร่างกายคุณ
และอธิบายขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด รวมถึงแนะนำให้คุณ
บรรลุเป้าหมายในการลดน้ำหนักหรือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์และลดความเสี่ยงต่ออาการ
แทรกซ้อน ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดการดื่มน้ำปริมาณมากทั้ง
ก่อนและหลังการผ่าตัดจำเป็นสำหรับการฟื้นและเพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ก่อนการศัลยกรรม ศัลยแพทย์ของคุณจะอธิบายถึง :

- ผลกระทบของการสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆต่อการ
ผ่าตัดศัลยกรรมของคุณ แนะนำให้คุณหยุดสูบบุหรี่และหยุด
ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ รวมไปถึงแผ่นแปะหรือหมากฝรั่ง
นิโคติน และบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคตินก่อนการผ่าตัด

- ความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านการอักเสบ
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ ยากลุ่ม NSAIDS (เช่น Advil, Motrin, Aleve) และวิตามิน หรืออาหารเสริมการออก
กำลังกาย เพราะตัวยาและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถส่งผล
ให้เลือดออกมากกว่าปกติ

ผู้รับการศัลยกรรมดูดไขมันสามารถกลับบ้านได้หลังจากรับ
การผ่าตัดคุณควรมีคนขับรถพาคุณกลับบ้านและอยู่เป็น
เพื่อนอย่างน้อยคืนแรกหลังจากการผ่าตัด ถ้าคุณรับการ
ดูดไขมันออกเป็นจำนวนมากคุณอาจจะพักที่โรงพยาบาล
1 คืนก่อนกลับบ้าน

ศัลยแพทย์จะให้คำแนะนำการดูและทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด การเข้าใจและทำตาม
สิ่งที่แพทย์แนะนำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ลำดับขั้นตอนการผ่าตัด

ขั้นตอนที่ 1 / การวางยาชาหรือยาสลบ
การใช้ยาชาหรือยาสลบนั้นเพื่อให้คุณรู้สึกสบายระหว่าง
การผ่าตัด ซึ่งศัลยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำว่าระหว่างยาสลบ
หรือยาชาเฉพาะที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ขั้นตอนที่ 2/ รูปแบบการผ่าตัดดูดไขมัน
ในการดูดไขมันจะมีการกรีดผ่าแผลเล็กเพื่อสอดท่อเล็กๆ
เข้าไป แพทย์จะขยับท่อเล็กๆใต้ผิวหนังเพื่อดูดไขมันออก

ขั้นตอนที่ 3/ เทคนิค
มีหลายเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อทำให้ศัลยกรรมดูดไขมัน
สะดวกขึ้น ทั้งแบบพาวเวอร์ (power-assisted), อัลตร้าซาวนด์ (ultrasound-assisted), เลเซอร์ (laser-assisted), และเทคโนโลยีเครื่องมืออื่นๆ แพทย์ของคุณจะ
อธิบายแต่ละรูปแบบและเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 ถ้าในขั้นตอนมีการดูดไขมันออกเป็นจำนวนมาก อาจจะมี
การผ่าตัดเพื่อเอาผิวหนังส่วนเกินออก อย่างไรก็ตามสิ่ง
สำคัญคือศัลยกรรมดูดไขมันนั้นไม่สามารถแทนการคุม
อาหารและออกกำลังกายหรือทำเพื่อลดน้ำหนัก แพทย์นั้น
มีข้อจำกัดในปริมาณของไขมันและของเหลวที่สามารถ
นำออกได้เพื่อความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 4 / ผลลัพธ์
หลังจากการศัลยกรรมดูดไขมันบริเวณต่างๆอาจจะบวมหรือ
ช้ำซึ่งจะหายไปเองภายในไม่กี่อาทิตย์หรือเดือนซึ่งแต่ละ
บริเวณเองจะค่อยๆหายบวมต่างกัน เมื่ออาการบวมหายไป
รูปร่างของคุณจะค่อยๆชัดเจนขึ้น ผลลัพธ์ของคุณจะอยู่คง
ทนถ้าคุณคำนึงถึงสุขภาพและรักษาน้ำหนักของคุณเสมอ

1,2 การดูดไขมันช่วยกำจัดบริเวณที่ไขมันแผละ
ผ่านทางการดูดออก

3. บริเวณที่ทำการดูดไขมันมักรวมหน้าท้อง สีข้างลำตัว สะโพกหน้าอก ต้นขา ต้นแขนและคอ ไขมันสะสมใน
บริเวณเหล่านั้นจะถูกนำออกผ่านกระบวนการในเวลาสั้นๆ

4. ท่อเล็กๆจะถูกสอดเข้าไปผ่านแผลกรีดเล็ก และไขมันจะ
ถูกนำออกผ่านทางการดูด เทคนิคต่างๆจะช่วยเสริมในการ
ทำให้ไขมันแตกตัวก่อนจะดูดออก

5,6 หลังจากการศัลยกรรม ร่างกายของคุณจะเป็นรูปร่าง
ชัดเจนมากขึ้นและผอมเพียวขึ้น

การฟื้นตัว , ข้อควรระวังและความเสี่ยง

หลังจากการผ่าตัดแพทย์จะให้คำแนะนำแก่คุณและผู้ดูแล
ของคุณในการดูแลหลังจากผ่าตัด เรื่องอาการที่คุณอาจ
จะพบ สัญญาณบ่งบอกถึงอาการแทรกซ้อน รวมไปถึง
การที่คุณต้องใส่ผ้าเพื่อกดรัด ทานยาปฏิชีวนะ และกิจกรรม
ที่คุณสามารถทำได้

สิ่งสำคัญคือรู้ว่าจำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาตัว วันแรก
หลังจากการผ่าตัดคุณควรนอนพักโดยยกส่วนที่ทำการ
ศัลยกรรมให้สูงขึ้นถ้าเป็นไปได้ คุณไม่ควรทานยาแอสไพริน
และยาต้านการอักเสบบางชนิด นอกจากนี้คุณควรใส่
ผ้ากดรัดหลังจากผ่าตัด หากมันแน่นเกินไปควรแจ้งให้
แพทย์ทราบ

ห้ามสูบบุหรี่หลังจากการศัลยกรรมดูดไขมันเพื่อป้องกัน
การไอและเลือดไหล นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังทำให้
ออกซิเจนในเลือดต่ำทำให้การฟื้นตัวหายช้าลง
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขณะที่คุณรับประทานยา
แก้ปวดด้วย

ความเสี่ยงในการผ่าตัด
การผ่าตัดทุกประเภทมีความเสี่ยงและเป็นไปได้ที่จะมีอาการแทรกซ้อน ศัลยแพทย์จะเป็นผู้อธิบายความเสี่ยงจาก
การผ่าตัดและอาการแทรกซ้อนทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นให้
แก่คุณ โปรดทำความเข้าใจให้แน่นอนก่อนรับการผ่าตัด
ทุกประเภท

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของคุณจะอยู่คงทนหากคุณคำนึงถึงสุขภาพและ
รักษาน้ำหนักคุณเสมอ คนไข้หลายคนรู้สึกพึงพอใจตัวเอง
ขึ้นหลังจากรับการศัลยกรรมดูดไขมัน

ผลลัพธ์จะอยู่นานแค่ไหนหลังจากศัลยกรรมดูดไขมัน
ตามทฤษฎีแล้วผลลัพธ์ของการศัลยกรรมดูดไขมันนั้นถาวร
เพราะไขมันได้ถูกนำออก แต่อย่างไรก็ตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
อายุมากขึ้น การตั้งครรภ์ พันธุกรรม และการใช้ชีวิตส่งผล
ต่อรูปร่างของคุณได้

- การคำนึงถึงสุขภาพและรักษาน้ำหนักให้คงที่สำคัญ
ต่อการรักษาผลลัพธ์จากการศัลยกรรมดูดไขมัน
- เราไม่สามารถรู้ได้ว่าร่างกายของคุณจะเก็บ
ไขมันใหม่ไว้ที่ไหน
- ทางที่ดีที่สุดคือ: รักษาน้ำหนักให้คงที่เพื่อผลลัพธ์
ที่ยืนยาว

รักษาความสัมพันธ์กับศัลยแพทย์ของคุณ
คุณต้องกลับมาพบแพทย์เพื่อทำการติดตามผลตามกำหนด
ศัลยแพทย์หลายท่านแนะนำให้คนไข้กลับมาตรวจและ
ติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นประจำเพื่อรักษาผลลัพธ์หลัง
ผ่าตัดที่ดี

ควาสัมพันธ์กับศัลยแพทย์ไม่ได้จบลงเมื่อคุณออกจาก
ห้องผ่าตัด ถ้าคุณมีคำถามหรือความกังวลใจระหว่างฟื้นตัว
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังก็ควรติดต่อแพทย์
ของคุณ

 

 

คำถามที่ฉันควรถาม ศัลยแพทย์ของฉัน

ผลตอบรับเคสของฉัน เป้าหมายและขั้นตอน

1. ฉันเป็นคนที่เหมาะสมกับการทำศัลยกรรมดูดไขมัน
ใช่หรือไม่?
2. ความต้องการของฉันสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง
หรือไม่?
3. คุณหมอมีภาพตัวอย่างก่อนทำและหลังทำให้ฉันดู
เป็นตัวอย่างหรือไม่?
4.คุณหมอจะผ่าตัดที่ไหน?
5.แผลผ่าตัดจะเห็นเป็นรอยแผลเป็นหรือไม่?
6. คุณหมอแนะนำยาชาหรือยาสลบแบบไหน?
7. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการศัลยกรรมดูดไขมัน
ครั้งนี้เท่าไหร่?
8. ฉันจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด?

คำถามหลังการผ่าตัด
1. ฉันต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวเท่าไหร่ และเมื่อไหร่
ที่ฉันจะสามารถกลับไปทำกิจกรรมได้ตามปกติ?
2. มีความเสี่ยงหรืออาการแทรกซ้อนอะไรบ้างจากการผ่าตัด
ในครั้งนี้?
3. จะรับมือกับอาการแทรกซ้อนได้อย่างไร?

ก้าวต่อไปของคุณ

หลังจากที่ได้อ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนและประโยชน์
ของการศัลยกรรมดูดไขมันแล้ว ศัลยแพทย์จะแจ้งรูปแบบ
การผ่าตัดที่เหมาะสมกับคุณตามผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
รวมถึงแจ้งรายละเอียดถึงความเสี่ยง อาการแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดและข้อดีของการผ่าตัดด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้นยังมีวิธีและเทคนิคอื่นๆที่ใช้ในวงการศัลยกรรม
ตกแต่งเพื่อความงามที่ศัลยแพทย์คุณอาจเลือกใช้ตามความ
เหมาะสมดังที่ได้กล่าวไปในเอกสารนี้ หากคุณเคยได้ยิน
หรือทราบวิธีการศัลยกรรมเพื่อความงามอื่นๆจากแหล่งอื่น
เช่น บทความในนิตยสาร หรือรายการทีวี อย่าลังเลที่จะถาม
แพทย์ของคุณว่าวิธีดังกล่าวจะเหมาะสมกับคุณหรือไม่ และ
ถ้าคุณมีปัญหากังวลใจด้านความปลอดภัยใดๆแพทย์จะเป็น
ผู้ให้คำแนะนำ

เหนือสิ่งใดต้องมั่นใจที่จะปรึกษาศัลยแพทย์ของคุณด้วย
การบอกถึงสิ่งที่ต้องการ ความคาดหวังและสิ่งที่คุณกังวลใจ
อย่างละเอียดเพราะนั่นเป็นงานของแพทย์ที่จะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและพึง
พอใจต่อรูปโฉมของคุณ

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ SmartBeautyGuide.comที่รวมข้อมูล ภาพถ่าย และวิดิโอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขั้นตอนทางการแพทย์เพื่อความงาม

 

 

- ดูดไขมันหน้าท้อง (ด้วยเครื่อง RF)

เรามาดูเทคนิคดูดไขมันโดยใช้เครื่อง RF
Body tile กันดีกว่าค่ะ
มันจะเป๊ะปังขนาดไหน
ตามไปดูกันค่ะ

- ดูดไขมันหน้าท้อง (แบบธรรมดา)

- ดูดไขมันเอว(ด้วยเครื่องRF)

- ดูดไขมันแบบธรรมดา

- ดูดไขมันสบัคหลัง

- ดูดไขมันสะโพก

- ดูดไขมันต้นขา

- ดูดไขมันขาหนีบด้านใน

- ดูดไขมันนอก

- ดูดไขมันต้นแขน

- ดูดไขมันเต้านม

- ดูดไขมันรักแร้ (นมแมว)

- ดูดไขมันก้นย้อย

- ดูดไขมันใบหน้า

- ดูดไขมันใต้คาง

- ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม (เหนียง)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ? คลิกที่นี่